Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Přijímací řízení pro školní rok 2022/23

4. 5. 2022 v8:005. 5. 2022 v17:00

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Čakovice II 

(MŠ Miškovice, MŠ Třeboradice) 

pro školní rok 2022 – 2023 

 

Ředitelka Mateřské školy Čakovice II stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b)  

zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 

 

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky, nejdříve však od 2 let. 

Dle § 34 odst.3 jsou k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti, které nejpozději před 1. 9. 2022 dosáhnou tří let věku a mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy a děti s odkladem povinné školní docházky. 

 

Děti budou přijímány při splnění dvou základních kritérií, a to: 

 

  1. Bydliště na území MČ Praha – Čakovice 
  1. Přijímat se budou děti od nejstarších po nejmladší 

  Děti mohou být přijímány k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku až do výše naplnění kapacity MŠ. 

Podle §36 a § 38 zákona č.500/2004 Sb. Správního řádu, bude zákonným zástupcům umožněno nahlížet do svého spisu. 

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na vývěsce MŠ a na webových stránkách mateřské školy (www.mscakovice2.cz)v týdnu od 23.-27.5.2022. 

Všichni zákonní zástupci, jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, obdrží písemné Rozhodnutí o nepřijetí dítěte. 

 Žádáme zákonné zástupce, aby Zápisový lístek odevzdali v konkrétní MŠ nejpozději 7. den od zveřejnění rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.  

 

 V Praze dne 28. 3. 2022 Iveta Kudrnová  

     ředitelka MŠ Čakovice II 

 

 

 Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Čakovice II 

(MŠ Miškovice, MŠ Třeboradice) 

pro školní rok 2022 – 2023 

 

Ředitelka Mateřské školy Čakovice II stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b)  

zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 

 

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky, nejdříve však od 2 let. 

Dle § 34 odst.3 jsou k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti, které nejpozději před 1. 9. 2022 dosáhnou tří let věku a mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy a děti s odkladem povinné školní docházky. 

 

Děti budou přijímány při splnění dvou základních kritérií, a to: 

 

  1. Bydliště na území MČ Praha – Čakovice 
  1. Přijímat se budou děti od nejstarších po nejmladší 

 

 

Děti mohou být přijímány k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku až do výše naplnění kapacity MŠ. 

Podle §36 a § 38 zákona č.500/2004 Sb. Správního řádu, bude zákonným zástupcům umožněno nahlížet do svého spisu. 

 

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na vývěsce MŠ a na webových stránkách mateřské školy (www.mscakovice2.cz)v týdnu od 23.-27.5.2022. 

Všichni zákonní zástupci, jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, obdrží písemné Rozhodnutí o nepřijetí dítěte. 

 

Žádáme zákonné zástupce, aby Zápisový lístek odevzdali v konkrétní MŠ nejpozději 7. den od zveřejnění rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.  

 

V Praze dne 28. 3. 2022 Iveta Kudrnová  

     ředitelka MŠ Čakovice II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

Podrobnosti

Zahájení:
4. 5. 2022 v8:00
Ukončení:
5. 5. 2022 v17:00

« Zpět na kalendář