Školní zahrada

Naše školní zahrádka prošla v posledních letech přímo pohádkovou obnovou. Myšlenka o její proměně vyklíčila v hlavách některých rodičů a zaměstnanců školy již v roce 2015/16. Velký dík patří paní Lence Kubcové, která nás všechny velice inspirovala a po celou dobu příprav a proměny nám byla velkou oporou a rádkyní. Při realizaci a údržbě zahrady nám velice pomáhal a stále pomáhá pan Petr Novák. Bez jejich pomoci a pomoci všech rodičů by naše zahrada nebyla tak krásná jako dnes. Děkujeme.

Díky obrovskému nasazení a velké podpoře všech zúčastněných se nám povedlo získat grant z Nadace Proměny Karla Komárka, dotaci z Magistrátu HMP, velkou část finančních prostředků také přispěla MČ Čakovice. Nemalou částku se nám podařilo získat od drobných sponzorů. Do prací na zahradě se zapojila spousta rodičů i všichni zaměstnanci školky. Díky tomu vznikla kolem projektu báječná parta lidí a radostná atmosféra, která se přenáší do dnešních dnů. Z naší zahrádky vznikl komunitní prostor, který je otevřen všem rodičům z naší školky. Pomáhají nám s péčí o zahrádku a ta se jim odvděčí svou otevřenou náručí. Vždy je vše předem domluveno a děti i rodiče dodržují dohodnutá pravidla.

Architektonického zpracování projektu se ujala paní Ing. Veronika Hořáková a pan Ing. Martin Černý, Dis., kteří vyslyšeli přání nás a našich dětí. Chtěli jsme, aby zahrada nabídla pestrou skladbu biotopů typických pro českou krajinu, aby nabídla místo pro spontánní hru, environmentální výchovu a vzdělávání i místo pro mezigenerační setkávání.  A tak vznikl projekt s názvem „Naše krajina“. Na zahradě tak můžete najít koutek, kde se nachází Venkovská zahrádka, les, sad, hory, pískovna, louka, pole i místo pro hrátky s vodou.

V roce 2018 byl dokončen projekt a v září byla slavnostně otevřena zahrádka tak, jak vypadá dnes. Symbolicky jsme zde zasadili lípu, kterou nám posvětil pan farář Stanislaw Góra.

Máme velkou radost, že se podařilo uskutečnit náš sen o vytvoření zahrady, která není jen obyčejným hřištěm. Je to zahrada hrou- místo pro sportování, objevování, relaxování, setkávání, vzdělávání, ochutnávání, kutání, environmentální výchovu…prostě je to naše pohádková zahrada.

Zde se můžete podívat, jak děti natáčely video pro Nadaci Proměny Karla Komárka, kde jsme se pokoušeli úspěšně získat grant na projekt nazvaný Zahrada hrou.

Další video natočily děti spolu s vílami a skřítky pro obhajobu projektu proměny naší školní zahrady s názvem Naše krajina.

Na proměně zahrádky se podíleli všichni nadšení zaměstnanci školky, děti a jejich báječní rodiče!!!