Režim dne

 • 7.00 – 8.15 hod.  volné hry ve třídách
 • 8.15  –   10.00 hod   tělovýchovné chvilky, hygiena, svačina po třídách

  motivované výchovné činnosti

 • 10.00 –  11.30 hod. příprava na pobyt venku, pobyt venku
 • 11.30 –  12.30 hod. příprava na oběd,oběd, hygiena
 • 12.30 –  14.15hod. odpočinek , nespavci a školáci od 13.30 hod.

  klidové  aktivity  u stolečků, IP se školáky

 • 14.30 –  15.00 hod. odpolední svačina po třídách
 • 15.00 –  17.00 hod volné hry, odpolední zájmové činnosti