Platby

Pokyny k platbám stravného a školného na školní rok 2021-2022