POKYNY K PLATBÁM NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

Prosíme rodiče, aby platby záloh prováděli vždy v tom měsíci, na který se plat

tj. na září – až 3. 9. 2022. V srpnu žádné částky neposílejte!

 

Od 3. 9. 2022 si prosím založte nové příkazy, případně upravte stávající. VS všem dětem v dané MŠ zůstává stejný. Dětem, které odchází v září 2022 do školy nebo jiné MŠ, zrušte příkaz úplně. Dětem, které budou v příštím roce předškoláky, tzn. děti, které dovrší 5 – ti let do 31. 8. 2022, neposílejte již zálohu na školné, ale pouze na stravné. Školné neplatí děti poslední rok docházky a děti s odkladem školní docházky. Dětem s odkladem školní docházky se ale zvedá stravné na vyšší částku. Spadají již věkově do skupiny školních dětí 7-10 let, tzn. ty děti, které dovrší 7 let mezi 1. 9. 2022 a 31. 8. 2023 – viz Vnitřní řád školní jídelny.

Výši záloh prosím nijak nezaokrouhlujte a příkaz zadávejte pouze 3. den v měsíci, ne dříve. Při zadání platby musí být vždy uveden VS a do poznámky prosím nepiště žádné zdrobněliny jména, přezdívky apod.

U své banky si prosím nastavte, aby ani v případě státních svátků nestrhávali platbu dříve, raději o den později, pouze v daném měsíci.

V případě jakéhokoliv dotazu k výši záloh, VS apod., prosím kontaktujte vedoucí jídelny: jidelna.mscako2@seznam.cz, tel. 727837200

Číslo účtu pro platby školného a stravného : 250110309/5500

 

stravné + školné pouze stravné
děti 3 – 5 let 1790 Kč
děti 5 – 6 let 990 KČ
děti 7 let 1056 Kč