POKYNY PRO PLATBY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

Prosíme rodiče, aby platby záloh prováděli vždy v tom měsíci, na který se platí:

tj. na září – až 3. 9. 2021. V srpnu žádné částky neposílejte!

Od 3. 9. 2021 si prosím založte nové příkazy, případně upravte stávající. VS všem dětem v dané MŠ zůstává stejný. Dětem, které odchází v září 2021 do školy nebo jiné MŠ, zrušte příkaz úplně. Dětem, které budou v příštím roce předškoláky, tzn. děti, které dovrší 5 – ti let do 31. 8. 2021, neposílejte již zálohu na školné, ale pouze na stravné. Školné neplatí děti poslední rok docházky a děti s odkladem školní docházky. Dětem s odkladem školní docházky se ale zvedá stravné na vyšší částku. Spadají již věkově do skupiny školních dětí 7-10 let, tzn. ty děti, které dovrší 7 let mezi 1. 9. 2021 a 31. 8. 2022 – viz řád školní jídelny.

Výši záloh prosím nijak nezaokrouhlujte a příkaz zadávejte pouze 3. den v měsíci, ne dříve. Při zadání platby musí být vždy uveden VS a do poznámky prosím nepiště žádné zdrobněliny jména, přezdívky apod.

U své banky si prosím nastavte, aby ani v případě státních svátků nestrhávali platbu dříve, raději o den později, pouze v daném měsíci.

V případě jakéhokoliv dotazu k výši záloh, VS apod., prosím kontaktujte vedoucí jídelny: jidelna.mscako2@seznam.cz

 

Od 1.1.2022 stravné + školné pouze stravné
děti 3 – 5 let 1790 Kč
děti 5 – 6 let 990 KČ
děti 7 let 1056 Kč

 

Nově přijaté děti (i ty přecházející z jedné MŠ do druhé) dostaly předpis k platbě včetně svého VS a dalších informací na schůzce nových rodičů. Kdo si ještě nevyzvedl, prosím ozvěte se a tyto dokumenty si vyzvedněte během prázdnin před zahájením školního roku.