POKYNY K PLATBÁM PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

Prosíme rodiče, aby platby záloh prováděli vždy v tom měsíci, na který se platí, tj. na září – až 3. 9. 2023. V srpnu žádné částky neposílejte!

Od 3. 9. 2023 si prosím založte nové příkazy, případně upravte stávající. VS všem dětem v dané MŠ zůstává stejný. Nově příchozí děti dostaly VS od vedoucí ŠJ.

 

Školné bylo stanoveno na 875 Kč.

Předškoláci,  tzn. děti starší 5 – ti let již neplatí školné,  pouze stravné. Děti s odkladem školní docházky neplatí školné, ale zvedá se jim stravné na vyšší částku.

Při zadání platby musí být vždy uveden variabilní symbol.

 

V případě jakéhokoliv dotazu k platbám prosím kontaktujte vedoucí jídelny: jidelna.mscako2@seznam.cz, tel. 727837200

 

Číslo účtu : 250110309/5500

 

stravné + školné pouze stravné
děti 3 – 5 let 1975 Kč
děti 5 – 6 let 1100 Kč
děti 7 let 1166 Kč

 

 

 

 

Děkujeme.

 

 

Kudrnová Iveta                                                                      Martina Řeháková

ředitelka MŠ                                                                          vedoucí školní jídelny