Úřední deska

Návrh rozpočtu 2023

Střednědobý výhled 23-25

 

Projekty a dotace

Přehled grantů a dotací v MŠ Čakovice II:

A) Revitalizace školní zahrady ( název projektu“ Naše krajina“) – čerpány 2 granty-

1)Grantová výzva 2015=poskytovatel Nadace Karla Komárka Proměny,
název Naše krajina
realizace 2016-2018,
čerpáno 800 000,- Kč
celkové náklady 2,4 mil. Kč

2) Grant na podporu projektů ke zlepšení životního prostředí hl.m. Praha=poskytovatel OCP
MHMP
název Naše krajina-louka, pole, sad a zahrádka
realizace 2018
čerpáno 240 000,- Kč

B)Šablony II-název „ Tady roste radost“, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015513
čerpáme 563 976,-Kč
čerpání 1.9.2019-31.8.2021

C) Podaná žádost o dotaci k projektu výzva 48 OPPPR
název: Místo pro nová semínka
číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002243

D) Podaná žádost o nadační podporu v programu MHMP
Název: Praha kvete