Úřední deska

Rozpočet 2024

Střednědobý výhled 2024-2026

 

Projekty a dotace

Přehled grantů a dotací v MŠ Čakovice II:

A) Revitalizace školní zahrady ( název projektu“ Naše krajina“) – čerpány 2 granty-

1)Grantová výzva 2015=poskytovatel Nadace Karla Komárka Proměny,
název Naše krajina
realizace 2016-2018,
čerpáno 800 000,- Kč
celkové náklady 2,4 mil. Kč

2) Grant na podporu projektů ke zlepšení životního prostředí hl.m. Praha=poskytovatel OCP
MHMP
název Naše krajina-louka, pole, sad a zahrádka
realizace 2018
čerpáno 240 000,- Kč

B)Šablony II-název „ Tady roste radost“, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015513
čerpáme 563 976,-Kč
čerpání 1.9.2019-31.8.2021

C) Čerpání nadační podpory v programu MHMP
Název: Praha kvete

AKTUÁLNĚ

D)Projekt OP JAK Šablony I. – „Místo pro nová semínka“, registrační č.: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007691

Čerpání na odborně zaměřená tematická a komunitní setkání, inovativní vzdělávání dětí a DVPP

částka dotace: 592 540,-

termín realizace: od 1.4.2023 do 30.11.2025