Organizace a provoz školy

Provozní doba MŠ je od 6:30 do 17:00 hodin.

Děti musí být přihlášeny do 8 hodin. Pozdější příchod nebo nepřítomnost dítěte je nutné předem oznámit osobně nebo telefonicky. Není-li dítě řádně omluveno nejméně jeden měsíc, může ředitelka školy ukončit jeho docházku.

Vyzvednout děti si rodiče nebo jejich zástupci mohou po obědě od 12:00 nejpozději do 12:30 hodin a odpoledne od 15:00 do 17:00 hodin.

Rodiče jsou povinni při příchodu do MŠ v zájmu bezpečnosti osobně předat dítě paní učitelce, hlásit změny ve zdravotním stavu dítěte, ale i jeho drobné úrazy. Do MŠ přivedou dítě zdravé, pokud jsou patrné známky onemocnění má učitelka na třídě právo zaslat jej s rodičem k lékaři a požadovat potvrzení o jeho zdravotním stavu. Při výskytu infekčního onemocnění tuto skutečnost rodiče neprodleně oznámí škole.

Rodiče jsou povinni průběžně prohlížet vlasy dětí z důvodu častého výskytu vší ve školách. Pokud se vši objeví, rodič to oznámí škole a neprodleně hlavu dítěti ošetří některým z doporučených prostředků. Do MŠ bude dítě přijato až po úplném vyčesání hnid z vlasů.

Rodiče jsou povinni hlásit všechny změny (telefonních čísel, bydliště atd.).

Personální:

Vedení školky
ředitelka Iveta Kudrnová
zástupce ředitelky Bc. Hana Vojtěchová

 

Myšky
učitelka Bc. Hana Vojtěchová
učitelka Kateřina Hubková

 

Koťata
učitelka Zuzana Králíková
učitelka Zuzana Zembalová
asistentka pedagoga Marie Tompichová

 

Další zaměstnanci
vedoucí školní jídelny Mgr. Martina Řeháková
kuchařky Jarmila Remišová, Martina Hufová
školnice Božena Horská, Martina Hufová