Režim dne

V kolik hodin co děláme?
06:30 – 08:15 ranní hry, IP, skupinové hry a činnosti
08:15 – 08:45 ranní cvičení, hygiena
08:45 – 09:00 svačina
09:00 – 09:45 výchovně vzdělávací činnosti, ve skupinách, frontálně i IP
09:45 – 11:30 příprava a pobyt venku, PH, vycházky, různé druhy sportů
11:30 – 11:45 příprava na oběd, hygiena
11:45 – 12:30 oběd + hygiena (vyzvedávání dětí rodiči 12:00 – 12:30)
12:30 – 14:00 odpočinek dle potřeby + klidové činnosti
14:00 – 14:15 hygiena, příprava na svačinu
14:15 – 14:30 svačina
14:30 – 17:00 odpolední zájmové činnosti, IP, kroužky
15:00 – 17:00 vyzvedávání dětí rodiči