Kroužky

Odpolední kroužek keramiky se koná od 1.10. každé pondělí od 15 hodin. S dětmi tvoří paní učitelka Bartáková.

Každé úterý se koná kroužek gymnastiky, který vede pí. učitelka Chaloupková.

třída Veverek 15-15:45

třída Ježků 15:45-16:30

Ve čtvrtek- Logoprevence- rodiče se domluví s pí. učitelkou Křemenovou.