Zvýšení cen stravného a školného v MŠ Čakovice II. Od 1.9.2023

 

Vážení rodiče,

v souvislosti s pokračujícím nárůstem cen potravin a energií jsme nuceni přistoupit k navýšení cen stravného v jídelně MŠ Čakovice II.

K navýšení jsme přistoupili v zájmu zachování kvality a pestrosti jídelníčku a zároveň i z důvodu plnění výživových norem pro děti, které jsou dány plněním tzv. spotřebního koše dle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.

 

S účinností od 1.9.2023 dochází ke změně ceny stravného následovně :

Celodenní 3-6 let       50 Kč   měsíčně 1100 Kč

Celodenní 7-10 let      53 Kč   měsíčně 1166 Kč

 

Ceny jednotlivých jídel pro děti 3-6 let a 7-10 let:

Přesnídávka    11 Kč   (12 Kč)

Oběd               30Kč    (32 Kč)

Svačina            9 Kč      (9 Kč)

 

V souvislosti s nárůstem nákladů na provoz mateřské školy dochází také k navýšení ceny školného na 875 Kč za měsíc. Výše školného se stanovuje dle Vyhlášky 14/2005 Sb., § 6.

 

Celkové částky k platbě od 1.9.2023 jsou následující:

1975 Kč (stravné 1100 Kč + školné 875 Kč)

1100 Kč pouze stravné  (předškoláci)

1166 pouze stravné (děti s odkladem školní docházky, které dovrší 7 let do 31.8.2024)

 

 

 

Iveta Kudrnová                                                                                 Martina Řeháková

ředitelka MŠ Čakovice II.                                                                  vedoucí ŠJ MŠ Čakovice II.