Elektronický předzápis
Možnost registrace k návštěvě školy a zároveň možnost předvyplnit přihlášku
k zápisu do MŠ Čakovice II na obě pracoviště naleznete zde:

https://elektronickypredzapis.cz/