Prosím, abyste neposílali žádné platby během letních měsíců. Na úhradu letního provozu boudou použity přeplatky.  Případné doplatky za letní provoz budou řešeny individuálně.

Od 3. 9. 2022 si prosím založte nové příkazy, případně upravte stávající. VS všem dětem v dané MŠ zůstává stejný.

Dětem, které odchází v září 2022 do školy nebo jiné MŠ, zrušte příkaz úplně.

Dětem, které budou v příštím roce předškoláky (tzn. děti, které dovrší 5 let mezi 1.9.2021 a 31. 8. 2022), neposílejte již zálohu na školné, ale pouze na stravné = 990 Kč. Školné neplatí děti poslední rok  školní docházky a děti s odkladem školní docházky. Dětem straším 5 let je vzdělání poskytováno bezúplatně.

Děti s odkladem školní docházky (tzn. děti, které dovrší 7 let mezi 1. 9. 2022 a 31. 8. 2023) platí stravné 1056 Kč.

Přeplatky stravného za 2. pololetí budou vráceny během srpna.

 

Děkuji, Martina Řeháková, vedoucí ŠJ