Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala o zahájení školního roku 2021/22 v MŠ Čakovice II, pracoviště Miškovice a Třeboradice.Seznamte se prosím, s následujícími opatřeními a pravidly, které vám sdělujeme na základě „Manuálu“ vydaného MŠMT.

MŠ zahájí svou činnost v plném rozsahu v rámci provozní doby stanovené pro každé pracoviště.

 

Příchod do MŠ

Žádáme rodiče, aby při vstupu do budovy používali desinfekci a zakrytí dýchacích cest dle aktuálního požadavku MZ. Dětí si po převlečení v šatně umyjí ruce teplou vodou a mýdlem ve spodní umývárně v Třeboradicích a ve třídě po předání p. učitelce v Miškovicích.

Děti respirátory používat nebudou. Předávání dětí je omezeno na prostor u dveří do třídy, prosíme nevstupujte mezi ostatní děti ve třídě.

Rodiče nových dětí, které s docházkou teprve začínají prosíme, aby děti v prvním týdnu- při adaptaci, předaly paní učitelce mezi dveřmi a zvážili, zda budou setrvávat v budově, či odejdou domů. V případě, že zůstanou nablízku svému dítěti, mohou využít prostor chodby u třídy nebo školní zahradu. Prosíme o omezení pohybu po celé školce.

Adaptace nových dětí bude probíhat první den do 10.00, poté si děti odvedete domů, ostatní dny do konce týdne dle domluvy s paní učitelkou, která vás bude informovat, jak adaptace dítěte ve třídě probíhá  , nejpozději po obědě.

Hygienická pravidla v MŠ

Po příchodu do třídy, po každém použití WC, před každým jídlem si děti budou mýt ruce teplou vodou a mýdlem. V současné době budeme používat látkové ručníky, které má každé dítě v v oddělené přihrádce a označené. Ručníky se budou prát na 60’C. Ruší se čištění zubů, děti nepotřebují kartáček ani pastu.

Všechny prostory MŠ budou intenzivně větrány.

Úklidový personál je informovaný  a bude provádět několikrát denně desinfekci povrchů a prostor pro děti.

Žádáme rodiče, aby do MŠ předávali jen opravdu zdravé děti.

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí včetně Covid 19 a to dle zákona o ochraně veřejného zdraví. Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte, dítě nebude do MŠ přijato. Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu dne, dojde k poskytnutí ochrany dýchacích cest, dítě bude umístěno do oddělené místnosti a současně dojde k informování zákonného zástupce, ten bezodkladně vyzvedne dítě a opustí školu v nejkratším možném čase.

V obou případech škola informuje zákonného zástupce, že má kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Pokud má dítě příznaky, které jsou projevem alergie, potvrzuje tuto skutečnost lékař.