Celoroční projekt na školní rok 2021/22

 ROK STROMŮ

Nejlepší lekcí, kterou nám les umí dát, je správné prožití přítomného okamžiku. Při pozorování stromů správným způsobem ukotvíme naše myšlenky tam, kde by měly přirozeně být. Poté se naučíme vnímat rytmus života okolo, porozumět lépe našemu okolí, přirozeně si odpočinout a očistit se od problémů.

Vydáme se spolu s dětmi na cestu lesem za bájnými stromy života a poznáním z počátku věků, na napínavou a hravou pouť za dávnou duší lesa, která nás provází, aniž o ní víme.

Příběhy stromů a dalších obyvatel lesa si budeme vyprávět ve školce, na zahrádce i na výletech v přírodě. Hra a zážitky probudí naši fantazii při setkání s lesním světem. Poznáme čas, skrytý v paměti dřeva, který nás všechny spojuje.

Hlavní záměr- cíl projektu

Smyslem a cílem tohoto projektu je prostřednictvím různých činností motivovaných příběhy o stromech, skřítcích a vílách vytvořit prostředí tvořivé pohody a aktivního přátelství v naší mateřské škole. Uvědomit si, že každý z nás je součástí přírody a okolního světa s vědomím, že každý může být jiný a přesto patříme k sobě. Pěstovat kladný vztah k sobě navzájem, přírodě, k místu kde žijeme a k jeho tradicím. Rozvíjet schopnost spolupracovat, vnímat, naslouchat a porozumět. Mít radost z objevování a tvořivého vyjadřování.

„Nesmíme nikdy zapomínat na to, že každý mohutný strom započal svoji dráhu jako nepatrná sazenička.“

STROMY

Vzduch a slunce stromům stačí,

vodu pijí za země,

kolébají hnízda ptačí,

šeptají si tajemně.

Možná že nám tiše poví:

Neboj se a pojď k nám blíž.

Celý svět je pohádkový, víš?