Dub je symbolem síly, moudrosti a dlouhověkosti.

Charakteristika a záměry bloku:

Skřítek a víla nás seznámí s celoročním projektem. Vydáme se spolu s nimi za dobrodružstvím i za poznáním. Nově příchozí děti seznámíme s prostředím budovy i zahrádky, kamarády a zaměstnanci školy. Společně se pustíme do vytváření třídních pravidel vzájemných vztahů, chováni a komunikace, kterými se budeme řídit v každodenním životě ve školce, v rodině i venku v přírodě.

 

 1. Ve školce jsme všichni kamarádi
 2. Co všechno víme o dubu
 3. Kam sahají naše kořeny
 4. Podzim ťuká na dveře

Výstupy:

 • seznámit se s prostory školky i zahrady
 • adaptovat se po prázdninách v prostředí MŠ
 • získat jistotu v kolektivu třídy, naučit se důvěřovat učitelkám i kamarádům
 • dodržovat dohodnutá pravidla a řídit se jimi
 • uvědomovat si, že každý má v životě své místo- své kořeny
 • seznámit se s celoročním programem, zjistit vše o lese, stromech, kořenech, listech
 • vnímat změny v přírodě, blížící se podzim
 • procvičíme porovnávání i počítání
 • procvičíme orientaci v prostoru
 • trénujeme paměť, učíme se první písně a básně k tématu
 • začít si zvykat na pravidelné ranní cvičení
 • umět se chovat při divadelním přestavení
 • společně s rodiči a kamarády si užít první společnou akci- Třeboradické posvíceni
 • pochopit bezpečnost chování při cestě autobusem a pobytu mino školku

Navrhované činnosti:

 • povídáme si o školce, využijeme rozhovory v komunikačním kruhu
 • praktické seznámení s prostory školky i zahrady
 • hry zaměřené na rozlišování různých rolí v rodině, ve školce, srovnání se stromem- každý máme své kořeny
 • pomocí kartiček s obrázky a říkanek se seznámíme s pravidly, které budeme ve školce dodržovat
 • učíme se jména kamarádů, paní učitelek i ostatních dospělých- rytmizace hrou na tělo Jak se jmenuješ?, hry s míčkem, cvičení ve dvojicích…
 • začneme se učit používat výtvarný materiál, malování kamaráda, stromu, veverky- ježka
 • kontrola správného úchopu náčiní- tužka, pastelky, nůžky, štětec, lepidlo
 • les, stromy, dub- seznámení s celoročním projektem pomocí motivační pohádky, encyklopedií, obrázků, didaktický materiál, pozorování při vycházce i na výletě v botanické zahradě
 • trénujeme paměť- básnička Kamarád, Les, píseň Já do lesa nepojedu
 • učíme se nová slova: přátelství, ohleduplnost, dlouhověkost, kořeny, rodokmen…
 • procvičíme počítání žaludů, letokruhů- starší děti. Porovnávání více x méně x stejně menší děti
 • orientaci v prostoru procvičíme při cvičení- před, za, na, vedle pařezu
 • budeme procvičovat jemnou motoriku při hrách s konstruktivními stavebnicemi, přírodním materiálem- žaludy
 • pozorujeme změny v přírodě na zahrádce, v botanické zahradě
 • užijeme si divadelní představení Skřítek v mateřské škole
 • společně s dětmi i  rodiči si užijeme Třeboradické posvícení

Akce na září:

9.9.    Divadelní představení v Mš „Skřítek“- Buchty a loutky

13.9.  Schůzka rodičů

?       Výlet do Botanické zahrady- podzimní stromy

25.9.  Posvícení v Třeboradicích- vystoupení dětí

27.9.  MŠ uzavřena

28.9.  státní svátek