V Praze dne 30.4.2021

Vážení rodiče,

v návaznosti na informace z jednání vlády ČR dne 29.4.2021 můžeme od pondělí 3. května ve školce uvítat všechny děti, předškoláky i mladší ročníky.
Děti se již nebudou muset testovat, ani nosit ochranu dýchacích cest.
Ve školce budou nadále platit zvýšená hygienická pravidla a omezení vstupu třetích osob. Děti budete opět předávat u vchodu do budovy pověřené pracovnici.
I nadále platí povinnost předávat pouze stoprocentně zdravé dítě a ohlašovací povinnost-hlásit v MŠ všechna virová a infekční onemocnění dítěte.
Provozní doba obou pracovišť se vrací do normálu.
Užijte si pěkný víkend a v pondělí se na vás všechny moc těšíme.

Iveta Kudrnová a kolektiv všech pracovnic MŠ.