přihlásit do LYFLE lockadministracevisibilityTřeboradice
Miškovice

Prosíme rodiče, aby platby záloh prováděli vždy v tom měsíci, na který se platí, tj. na září – až 3. 9. 2023V srpnu žádné částky neposílejte!

Od 3. 9. 2023 si prosím založte nové příkazy, případně upravte stávající. VS všem dětem v dané MŠ zůstává stejný. Nově příchozí děti dostaly VS od vedoucí ŠJ.

 

Školné bylo stanoveno na 875 Kč.

Předškoláci,  tzn. děti starší 5 – ti let již neplatí školné,  pouze stravné. Děti s odkladem školní docházky neplatí školné, ale zvedá se jim stravné na vyšší částku.

Při zadání platby musí být vždy uveden variabilní symbol.

 

V případě jakéhokoliv dotazu k platbám prosím kontaktujte vedoucí jídelny: jidelna.mscako2@seznam.cz, tel. 727837200

 

Číslo účtu : 250110309/5500

 

stravné + školné pouze stravné
děti 3 – 5 let 1975 Kč
děti 5 – 6 let 1100 Kč
děti 7 let 1166 Kč

Vážení rodiče,

prázdniny se nám přehouply k poslednímu týdnu a my pro vaše děti momentálně chystáme co nejlepší prostředí .

Letos nám vychází 1.9. na pátek a protože chceme vzít nástup vašich dětí opravdu z gruntu, bez přerušování, školku otevíráme v pondělí 4.9.2023 v Třeboradicích v 7.00 a v Miškovicích v 6.30. Na všechny se moc těšíme a pro nové rodiče jen oživuji informaci – počítejte s postupnou adaptací vašich dětí, ať jim ulehčíme nástup do nového prostředí. Telefon pro omluvy dětí přes sms je:

Miškovice: 739 448 380

Třeboradice: 733 527 840

Mějte krásný zbytek prázdnin a na viděnou 4.září.

Kudrnová Iveta