přihlásit do LYFLE lockadministracevisibilityTřeboradice
Miškovice

Prosím, abyste neposílali žádné platby během letních měsíců. Na úhradu letního provozu boudou použity přeplatky.  Případné doplatky za letní provoz budou řešeny individuálně.

Od 3. 9. 2022 si prosím založte nové příkazy, případně upravte stávající. VS všem dětem v dané MŠ zůstává stejný.

Dětem, které odchází v září 2022 do školy nebo jiné MŠ, zrušte příkaz úplně.

Dětem, které budou v příštím roce předškoláky (tzn. děti, které dovrší 5 let mezi 1.9.2021 a 31. 8. 2022), neposílejte již zálohu na školné, ale pouze na stravné = 990 Kč. Dětem starším 5 let je vzdělání poskytováno bezúplatně.

Děti s odkladem školní docházky (tzn. děti, které dovrší 7 let mezi 1. 9. 2022 a 31. 8. 2023) platí částku 1056 Kč.

Přeplatky stravného za 2. pololetí budou vráceny během srpna.

 

Děkuji, Martina Řeháková, vedoucí ŠJ

Milí rodiče,

děti, které dnes odjely na školku v přírodě do penzionu Sportturia, dorazily v pořádku na místo 🙂