Vážení rodiče,

v naší MŠ Miškovice se objevil případ pozitivního testu na Covid – 19 ve třídě Myšek. Pozitivně testovaná osoba byla v MŠ naposledy ve čtvrtek 4.11.2021.

Na základě rozhodnutí hygienické stanice byly děti ze třídy Myšek, které byly v MŠ přítomny ve dnech 2.11. až 4.11.2021 umístěny do karantény a to do 11.11.2021 včetně.

Pro ostatní děti je MŠ nadále v provozu.

Děti umístěné do karantény se mohou vrátit zpět do MŠ v pátek 12.11.2021 s negativním RT-PCR testem.

Pokud děti nepodstoupí RT‑PCR test, dochází k prodloužení karantény na 14 dní a děti se budou moci vrátit do MŠ v pátek 18.11.2021.

Karanténa se nevztahuje na osoby, které mají ukončené očkování.

Dále se karanténa nevztahuje na osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, u kterých uplynula doba izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.