přihlásit do LYFLE lockadministracevisibilityTřeboradice
Miškovice

Vážení rodiče,

prosíme Vás o úhradu příspěvku na kulturu. Výše příspěvku byla odsouhlasena na třídních schůzkách pro školní rok 2021/2022 ve výši  1000,- Kč/pololetí/dítě. Částku se pokuste uhradit do 30.9.2021.

Platbu na kulturu proveďte převodem:

  • Číslo bankovního účtu: 1036449672/6100
  • Částka: 1000,- Kč
  • Poznámka pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

Fond kultury spravuje na základě odhlasování na třídních schůzkách pí. Šmatlová (maminka Barunky Šmatlové ze třídy Myšek).

Z účtu se budou hradit: výlety a kultura (divadla, výstavy, exkurze, hudební pořady, akce, atd.)

Na konci školního roku bude na nástěnce i na stránkách MŠ vyvěšené vyúčtování Fondu kultury.